1.ห้ามนั่งตัก หรือนั่งเบาะหน้า

เบาะหน้าใกล้กับพ่อแม่ มักเป็นที่นั่งที่พ่อแม่มักให้เด็กมานั่งบ่อยที่สุด หรือบางครั้งหากเป็นเด็กเล็กก็มักจะพามานั่งตักตามความคุ้นเคยของเด็ก ๆ แต่อันที่จริงแล้วการทำแบบนี้จะเป็นอันตรายมากหากรถเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากถุงลมนิรภัยที่พุ่งออกอย่างรุนแรง อาจกระแทกเด็กจนถึงแก่ความตายได้ หรือหัวเด็กอาจกระแทกเข้ากับกระจกได้

โดย NHTSA ของสหรัฐอเมริกา แนะนำให้เด็กตั้งแต่อายุ 13 ปีขึ้นไปเท่านั้นจึงจะนั่งที่เบาะหน้าได้

2.ห้ามนำเก้าอี้เด็กมาติดตั้งเบาะหน้า

เช่นเดียวกับข้อแรก ถึงแม้ว่าจะมีการติดตั้ง Car Seat หรือเก้าอี้นั่งรถสำหรับเด็กแล้วก็ตาม แต่หากนำมาติดตั้งไว้ที่เบาะหน้า ก็ยังอาจำทำให้เกิดการบาดเจ็บจากถุงลมกระแทกได้

เพื่อความปลอดภัยควรติดตั้ง Car Seat บริเวณเบาะหลังตามคู่มืออย่างเคร่งครัดเท่านั้น

ลองดู Clip ทดสอบการชนได้ที่นี่