กระแสไฟฟ้าในการทดลองถูกต่อผ่านระบบ ELCB ที่จะตัดกระแสไฟเมื่อมีไฟรั่วเกิน 25ma และทำโดยผู้เชี่ยวชาญ หากลอกเลียนแบบอาจถึงตายได้ !! ห้ามลอกเลียนแบบเด็ดขาด

กระแสไฟฟ้าที่ไม่ถูกจัดการอย่างถูกต้อง ได้คร่าชีวิตคนไทยไปมากมายในแต่ละปี โดยเฉพาะในปี 2554 ที่เกิดน้ำทั่วใหญ่ขึ้นที่ภาคกลางของประเทศไทย ซึ่งปรากฎการเสียชีวิตด้วยกระแสไฟฟ้ามากถึง 200-300 ราย จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทีมงาน เสพติดวิทยาศาสตร์ และทีมงานนักวิทยาศาสตร์จาก TSR จึงได้ทำการทดลองเพื่อทำความเข้าใจไฟดูดในน้ำกันให้มากขึ้น

น้ำนำไฟฟ้าได้แค่ไหน

จากภาพเป็นการทดลองนำเอาเต้ารับปลั๊กไฟบ้าน 220V ที่ได้ทำการต่อไฟจนมีไฟติดขึ้นบนไขควงวัดไฟดังภาพ ใส่ลงในบ่อน้ำดิน หลังจากนั้นทีมงานได้ลองลงไปเหยียบในน้ำที่ระยะห่างไปเพียง 50cm ไม่พบว่ามีไฟรั่ว จึงทำให้ค้นพบได้ว่าระยะปลอดภัยจากการโดนไฟรั่วในน้ำท่วมนั้นอาจจะคือ 50cm ขึ้นไปจากเต้ารับ

ในกรณีของน้ำบริสุทธิ์นั้นระยะปลอดภัยนั้นจะใกล้มากขึ้นจากความต้านทานของน้ำที่มีมากขึ้นตามระยะทางจากภาพผู้ทำการทดลองเหยียบลงบนน้ำที่มีสายไฟรั่ววางอยู่ในน้ำ

หากจำเป็นจะต้องเข้าไปในพื้นที่ไฟรั่ว ทีมงานแนะนำให้ใช้หลังมือยื่นไปข้างหน้า แล้วสัมผัสน้ำหรือวัตถุไปเรื่อยๆ หากมีไฟรั่ว จะทำให้กล้ามเนื้อหดเกร็งและดีดมือขึ้นมาเองจนไม่เกิดอันตราย